About us:


MO DE   โต๊ะปรับระดับที่ถูกออกแบบให้คุณได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นและสุขภาพดีขึ้น ไม่ว่าจะนั่งหรือยืนทำงานก็ปรับเปลี่ยนอริยบทง่ายๆ เพียงกดปุ่มปรับระดับ   เราใส่ใจในการออกแบบและเลือกวัสดุที่นำมาใช้  คำนึงถึงหลักเออร์โกโนมิส์และความปลอดภัยในการใช้งานเป็นหลัก   วัสดุที่ใช้ในการผลิตล้วนถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถัน


ในยุคดิจิตอล เราใช้เวลาอยู่หน้าคอมและทำงานกันหนักขึ้น จนบางครั้งนั่งท่าเดิมเป็นแวลานานโดยไม่รู้ตัว ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างมาก   จากงานวิจัยและคำแนะนำของคุณหมอ พบว่า เราควรเปลี่ยนท่าทางการนั่งหรือขยับร่างกายบ่อยๆ  เพื่อลดความเสี่ยงจากอาการปวดเมื่อยต่างๆ    และยังพบว่าการเปลี่ยนจากนั่งมายืน 2-3 ชั่วโมงต่อวันตลอดระยะเวลา 1ปีนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ ปวดหลัง โรคอ้วน เบาหวาน และช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น

จากปัญหาที่เกิดขึ้น  ทำให้ทางบริษัทมุ่งออกแบบสินค้าโดยคำนึงถึงการรูปแบบการทำงานในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปและหลักเออร์โกโนมิส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดการบาดเจ็บจากการทำงาน