prev next

Counter Bar Adjustable Station

Product Code: CB

Price:  295,000 baht

ชุดเคาน์เตอร์บาร์ไม้สนอเมริกา พร้อมเก้าอี้สำหรับ 6 ที่นั่ง

 • โต๊ะเคาน์เตอร์บาร์นั่งล้อม U-shape ปลั๊กไฟในตัว
 • โต๊ะปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่ 63.5~129 cm.
 • มีปลั๊กบนโต๊ะสำหรับทุกการเชื่อมต่อ
 • เก้าอี้แบบ 2 ที่นั่ง 2 ตัว
 • เก้าอี้แบบ 1 ที่นั่ง 2 ตัว

Dimension:


Product Included:

 • เคาน์เตอร์บาร์นั่งล้อม U-shape 1 ชุด
 • โต๊ะปรับระดับด้านในขนาด 185x70 cm 1ชุด
 • เก้าอี้ 2 ที่นั่ง 2 ตัว
 • เก้าอี้ 1 ที่นั่ง 2 ตัว
 • ขาโต๊ะอลูมิเนียมแบบ 3 ข้อ
 • ตัวควบคุมการปรับระดับความสูง
 • ปลั๊กไฟบนโต๊ะ 
 • ปลั๊กไฟเสริมใต้โต๊ะ

Option: