prev next

Executive Plus Adjustable L-Shape Desk

Product Code: EXL

Price:  129,000 baht

ชุดโต๊ะทำงานปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมตู้เก็บของและโต๊ะข้าง

  • โต๊ะทำงานขนาด 190x85 cm.
  • ปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่ 63.5~129 cm.
  • มีปลั๊กบนโต๊ะสำหรับทุกการเชื่อมต่อ
  • ตู้เก็บของพร้อมลิ้นชักรอบด้าน
  • โต๊ะข้างเพิ่มพื้นที่ใช้สอยขนาด 60x95 cm.
  • เสริมบังโป๊เพื่อความเป็นส่วนตัว (แผ่นปังโป๊หุ้มด้วยหนังวัวแท้)

Dimension:


Product Included:

Top:  ไม้จริงปิดผิวด้วยลามิเนตนาโนชนิดพิเศษ ขนาด 200x85 cm./ โต๊ะข้างขนาด 110x60 cm./ ตู้เก็บของพร้อมลิ้นชักรอบด้าน 1 ตู้/ ขาโต๊ะอลูมิเนียมแบบ 3 ข้อ/ บังโป๊หนังวัว 2ชุด - ด้านหน้าโต๊ะและด้านโต๊ะข้าง/ ตัวควบคุมการปรับระดับความสูง/ ปลั๊กไฟบนโต๊ะ/ ปลั๊กไฟเสริมใต้โต๊ะ/ ลิ้นชักเก็บของ


Options: