prev next

Space Saving Adjustable Desk

Product Code: SS

Price:  42,500 baht

โต๊ะปรับระดับไฟฟ้าเอนกประสงค์และประหยัดพื้นที่

  • โต๊ะอเนกประสงค์ขนาด 100x70 cm.
  • ปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่ 75~122 cm.
  • มีล้อเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
  • เหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่จำกัด

Dimension:


Product Included:

  • Top:  ไม้จริงปิดผิวด้วยลามิเนตนาโนชนิดพิเศษ ขนาด 100x70 cm.
  • ขาโต๊ะอลูมิเนียมแบบ 2 ข้อ
  • ตัวควบคุมการปรับระดับความสูง
  • ปลั๊กไฟเสริมใต้โต๊ะ
  • ล้อพร้อมตัวล็อคล้อ 4 ชิ้น

Options: